Analiza si prognoza seismicitatii Romaniei
AFROS

Informatii generale


FINANŢARE UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII (UEFISCDI)
PNIII PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE, 2015-2020
Denumirea Programului din PN III P4 - CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DE FRONTIERĂ
Tip proiect PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)PN-III-ID-PCE-2020-3
Titlul proiectului ANALIZA SI PROGNOZA SEISMICITATII ROMANIEI
Valoarea totală a Contractului 1.198.032 lei
Durata contractului 36 luni
Data de începere a proiectului 04/01/2021
Data de finalizare a proiectului 31/12/2023
Director Proiect AFROS BOGDAN DUMITRU ENESCU (bogdan3j@gmail.com)